بررسی 75 وبینار سازمان بهره وری آسیایی

با شیوع ویروس کرونا، سازمان بهره وری آسیایی برگزاری وبینارهای آنلاین در زمینه بهره وری را با عنوان «گفتار بهره وری (Productivity Talk) را در دستورکار قرار داد.

به گزارش خبرنگار بهره ور نیوز در این وبینارها که با حضور کارشناسان و صاحبنظران برجسته از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی و دیگران برگزار شد، جديدترين موضوعات به ویژه با تمرکز بر شرایط حاصل از شیوع کویید 19 ارایه شد.

برگزاری این دوره ها از چند جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه سازمان بهره وری آسیایی که سالانه نزدیک به 100 دوره آموزشی و ورکشا‍‍پ را در بیش از 20 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه (از فیجی تا ترکیه) برگزار می کرد، توانست در كوتاهترين زمان ممکن برگزاری وبینارها را تقویت کرده و زمینه مشارکت علاقه مندان به خصوص در حوزه مباحث جدید مرتبط با بهره وری همچنین با تمرکز در شرایط کرونایی در دستور کار قرار دهد. البته پیش از این نیز سازمان بهره وری آسیایی دوره های موسوم به ویدیو کنفرانس را به صورت اشتراکی با چند کشور برگزار می کند یا در زمینه آموزش های از راه دور نیز فعال بود.

نکته آموزنده دیگر در این زمینه همان طور که گفته شد توجه به موضوعات جدید در حوزه بهره وری است. در حالی که کشور ما متاسفانه هنوز از جایگاه لازم در این آموزش ها برخوردار نیست.

برگزاری منظم این دوره ها که بعضا با حضور چند کارشناس از کشورهای مختلف صورت می گیرد و ارایه محتوای همه این دوره ها در صفحه سازمان بهره وری آسیایی در یوتیوب نشان از کارآمدی سازمان بهره وری آسیایی دارد.

اما آنچه مسلم است متاسفانه اطلاع رسانی دقیقی درباره برگزاری این دوره ها از سوی نهاد ذیربط صورت نگرفته که متاسفانه مانع بهره مندی متخصصان و علاقه مندان مقوله مهم بهره وری کشور از این وبینارها شده است.

لیست کامل این گفتارهای بهره وری به شرح ذیل است.

APO Productivity Talks

 1. New Normal Productivity
 2. Energy Solutions for Green Productivity
 3. Measurement and Verification Systems for Energy Saving
 4. Creating New Value through Digital Transformation
 5. Accreditation, Certification, and Productivity
 6. Innovation Management Systems and the SDGs
 7. Innovation-led Productivity
 8. Productive Organic Farming
 9. Innovative, Data-driven Business Models
 10. Productivity and the SDGs
 11. Lean and MFCA for Green Productivity
 12. Insights on Public-sector Productivity
 13. New Normal, New Tourism
 14. Learning, Productive Organizations
 15. Decentralization: Mongolian Experience
 16. SMEs and the SDGs
 17. Driving Innovation: Public Research Institute Contributions
 18. Productivity in the Service and Digital Economy
 19. How Platform Design Can Boost Productivity
 20. Productivity and Competitiveness Strategies during COVID-19
 21. Pest Management for Sustainable, Productive Agriculture
 22. Building Productivity in Urban Economies
 23. Greening the COVID-19 Response, Recovery, and Redesign
 24. Unlocking the Potential of All Your Employees
 25. Leveraging Technologies for Green Productivity
 26. Social Innovations for Higher Productivity
 27. Women’s Empowerment for Inclusiveness
 28. Inclusive Urban Planning
 29. Boosting Productivity of SMEs in Mongolia
 30. e-Biz productivity
 31. Innovative Entrepreneurship to Power Our Future
 32. Building Diversity and Innovation Experience in the Public Sector
 33. Economic Development and Changes in Work Styles Post-COVID-19
 34. Agricultural Insurance: The Nexus between Rural Productivity and Food Security
 35. Social Inclusion and Productivity Improvement for Indigenous Peoples: Experiences of the Philippines
 36. How to Tap into Industry 4.0 for SMEs in Turkey
 37. Productivity 6.0: Forging ahead with Smart Manufacturing
 38. 38)                 SME Innovation and Resilience in the New Normal
 39. Innovation and Productivity in the Post-COVID-19 Service Sector
 40. Never Stop Winning through Innovation-led Productivity
 41. The Wicked 7: Solving the World’s Most Urgent Problem
 42. Role of Digital Technologies in Agricultural Transformation
 43. Policy Supports for SMEs Development
 44. Building Industry 4.0 Capacity: Need Analysis of APO Economies
 45. Effective Digital Communications to Manage Crises
 46. Revitalizing the Public Sector through Innovation
 47. How a Startup Has Innovated in the Healthcare Sector: The Halodoc Story
 48. Investment Strategies for Startups and SMEs in the New Normal
 49. Food for Nation: Digital Marketplace Initiative in Bangladesh
 50. Green Interventions in SMEs
 51. Malaysia’s Experience in Post-COVID-19 Recovery
 52. How Can the Service Industry Recover from the COVID-19 Crisis?
 53. Future of Education
 54. Quality Education under Crisis
 55. How Small-scale Farmers Can Survive Post-COVID-19
 56. No Youth Left Behind: How to Build an Inclusive Digital Workforce
 57. Agri-Food Policy Responses to COVID-19 in Indonesia and Japan
 58. Startups and SMEs: Finding Your Way to Change
 59. Using Strategic Foresight for Anticipatory Risk Management
 60. Technology and its Impact on Business and the Economy
 61. COVID-19: Impact on Food Supply Chains in Asia
 62. We’ll never go back to normal: Transform your business now!
 63. Public Health and Leadership in the Time of a Pandemic
 64. How COVID-19 Is Affecting Rice-based Agrifood Systems
 65. Emergency Basic Income in the Time of Pandemic
 66. Minimizing Disruptions in Manufacturing during the COVID-19 Pandemic
 67. How Working Women’s Lives Are Changing during the COVID-19 Pandemic
 68. Feeding Billions: Asian Food Security during the COVID-19 Pandemic
 69. Surviving COVID-19, Preparing for the Post
 70. COVID-19 impact on startups and SMEs: A lesson from Geekhunter and Omise
 71. How can businesses be more resilient?
 72. The Impact of COVID-19 on Farmers in Asia
 73. How VR/AR Technology Can Create Opportunities for Entrepreneurs and SMEs
 74. How Korea Has Been Handling the COVID-19 Situation
 75. The Economics of COVID-19 and its Implications to Productivity in the Asia-Pacific Region

اشتراک گذاری:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *