جدیدترین

RSS فراتر از بهره‌وری

پیشنهاد شاداب

کارکنان جوان امروز چه می‌خواهند؟

هنگامی که رهبران کسب و کار به آینده نگاه می‌کنند، باید عوامل خارجی مانند نیروهای بازار را که صنعت آنها را شکل می‌دهند، در نظر بگیرند. اما آنها باید به…

برای مطالعه

برگزیده ها

حذف تبصره بهره‌وری از بودجه؛ ضربه کلیدی به رشد اقتصادی کشور

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور پرداخته است. دفتر مطالعات مدیریت در…

عدم کاهش بهره‌وری با 4 روز کار در هفته

یک مطالعه جدید و بزرگترین در نوع خود در بریتانیا نشان می‌دهد که هفته‌های کاری چهار روزه برای کارفرمایان به اندازه همان هفته‌های کاری پنج روزه خوب است و در…

ارزیابی آمادگی نوآوری در اقتصادهای منتخب عضو APO

حرکت به دنبال نوآوری و فناوری های دیجیتال ممکن است مملو از عدم اطمینان و اضطراب برای مشاغل و صنایع، به ویژه برای SME ها باشد. در هر مرحله ای…

گفتگوی بهره وری: کشاورزی انعطاف پذیر ژاپن

به منظور ایجاد کشاورزی انعطاف پذیر، ما باید اثرات منفی زیست محیطی را کاهش دهیم و در عین حال تولید غذا را برای جمعیت در حال رشد افزایش دهیم. این…