درباره ما

شبکه آموزش و دانایی بهره‌وری – شاداب (نسخه آزمایشی) به‌منظور ترویج و توسعه آموزش و دانش در حوزه بهر‌ه‌وری با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای افزایش آگاهی و ارتقای سطح بینش عمومی و ارتباط فزاینده با صاحب‌نظران، متخصصان، مدیران و کارشناسان به همت گروهی از متخصصان بهره‌وری و با رعایت قوانین کشور فعالیت می‌کند.