مروری بر تجربه ارتقای بهره وری در مالزی

برنامه ملی بهر ه وری مالزی تحت عنوان  Malaysia Productivity Blueprint توسط مرکز بهره وری مالزی تدوین و از طرف نخست وزیر مالزی به صورت رسمی ابلاغ شده است. این برنامه در ذیل یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه مالزی 2020 – 2016 تدوین شده و شامل سه بخش سطح ملی، بخش های اقتصادی و بنگاه های اقتصادی می شود.

با توجه به اینکه این برنامه، به شیو های مؤثر و به روش Core Planning تدوین شده و گزارش های عملکرد سالیانه آن که به طور مرتب منتشر می شود حاکی از موفقیت این برنامه است، بنابراین، بر آن شدیم تا با تدقیق در این برنامه و گزارشات عملکردهای سالیانه بهره وری در مالزی، گزارش های تحلیلی برای فراهم کردن امکان الگوبرداری تدوین و ارائه کنیم.

لازم به یادآوری است، عبدالرزاک، نخس توزیر مالزی در سال 2016 میلادی، در باره این سند، گفته: «برنامه ملی بهره وری در مالزی نشان دهنده یک گام جسورانه در افزایش بهره وری نیروی کار برای دستیابی به اهداف تعیین شده

در برنامه یازدهم و زمینه ساز یک رشد بی سابقه بهره وری در کشور است. » اجرای موفقیت آمیز این طرح، راه را برای دستیابی به هدف بلندپروازانه رشد بهره وری نیروی کار به میزان 7/3 درصد در سال، طی دوره برنامه یازدهم توسعه مالزی هموار می کند. رشد بهره وری نیروی کار در مالزی در سال های اخیر کاهش یافته و سطح بهره وری از اقتصادهای توسعه یافته عقب مانده است. این کشور برای حفظ شتاب رشد خود، ضروری است كه بر افزایش بهره وری تمرکز كند. هدف دو برابرشدن رشد بهره وری نیروی کار و رسیدن به رشد سالیانه 7/ 3درصد طی دوره 11MP است.

سه اصل راهنمای تدوین طرح برنامه ملی بهره وری مالزی:

برای پیشبرد بهتر و حصول اطمینان ا ز اجرای مؤثر، طرح دارای سه اصل راهنما است:

1. بهره وری باید به صورت جامع در سطح ملی، بخش و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

این طرح اولویت های فوری ملی را که نیاز به اصلاحات سیاست و مداخله دولت دارند، تشریح می کند، همچنین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی را برای حذف موانع بهره وری در سطح بخش، ترسیم می کند. در سطح سازمانی هم این طرح استراتژی های خاص بنگاه های اقتصادی را توصیف می کند. سازمان ها برای درک و مقابله با چالش های بهره وری خود، نیاز به تخصص و پشتیبانی دارند.

2 هماهنگی و حاکمیت قوی برای حصول اطمینان از اجرای طرح

اجرای طرح نیاز به نظارت از طریق یک مدل قدرتمند حاکمیت دارد.  چهار نقش روشن لازم است تا طرح پیش رود؛ نظارت استراتژیک، مشاوره، ماهنگی، پایش و اجرا.

ایجاد هماهنگی قوی از طریق یک مرکز برای راهبری عملیاتی با مدیریت دقیق برنامه برای اطمینان از شفافیت و پاسخگویی، بسیار مهم است. بهره وری نقش مهمی در حمایت از بنگاه های موجود برای انجام وظایف عملیاتی خود بازی می کند، به طور هم زمان باعث بهبود در امکان رصد پیشرفت برنامه می شود.

3 بهره وری باید در صدر ذهنیت افراد قرارگرفته و در فرهنگ کار روزمره جا بیفتد

شرکت ها باید تأثیر بهره وری را در ترازنامه مالی خود درک کنند و به یک روش امکان پذیر برای ردیابی بهره وری دسترسی داشته باشند. ضروری است

سازوکارهای دولتی بهره وری را ترغیب کنند، از جمله اطمینان از اینکه دسترسی به مشوق های دولتی به نتایج حاصل از بهره وری مرتبط است. علاوه بر این، کمپین هایی در سطح ملی باید راه اندازی شود تا اطمینان حاصل شود که پیام های هدفمند به همه اقشار جامعه ارسال شده و مورد تأکید قرار می گیرند.

پنج چالش پیش روی بهره وری مالزی

مالزی در طول 25 سال گذشته و حتی قبل تر، به یک روند پایدار از رشد تولید ناخالص داخلی دست یافته است. مدل رشد فراگیر به مالزی کمک کرده به طور چشمگیری میزان فقر را کاهش دهد. اقتصادی که روزگاری وابسته به محصولات اولیه مانند قلع و لاستیک بود، در حال حاضر صادرکننده محصولات برقی و الکترونیکی، روغن نخل و گاز طبیعی  ست.

رشد این کشور عمدتا از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار به اقتصاد بوده است. این رشد مبتنی بر ورودی بوده، بنابراین هر واحد ورودی تزریق شده به اقتصاد، موجب افزایش هزینه ناخالص داخلی در مقایسه با گذشته می شود. از این رو بسیار مهم است که مالزی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ورودی محور به سمت بهره وری محور حرکت می کند. برای رشد بهره وری چندین چالش وجود دارد. این چالش ها به پنج دسته طبقه بندی می شوند:

1. استعدادها و صلاحیت های نیروی کار

باید تلاش های منسج متری برای برآوردن تقاضای اقتصاد آینده، با ایجاد یک سازوکار قوی برای تربیت و ارائه کارگران ماهر و کاهش تدریجی تکیه به کارگران کم مهارت صورت گیرد.

2. تکنولوژی

سرمایه گذاری در زمینه فناوری و دیجیتال سازی و به رو زآوری صنایع باید تسریع و پشتیبانی شود. باید همکاری قوی تر بین صنعت و دانشگاه برای نوآوری بیشتر و تحقیق و توسعه، شکل گیرد.

3.  سازوکار اعطای مشوق های دولتی

برای ایجاد انگیزه در شرکتها برای بهبود کارایی و عملکرد، مشوق ها و سایر حمایت های مالی باید مستقیماً با بهره وری در ارتباط باشند.

4.  محیط کسب وکار

برای سهولت و کاهش هزینه های انجام کسب وکار برای شرکت ها، باید موانع نظارتی کاهش یابد و مقررات با قوام بیشتری تفسیر و اعمال شوند.

5. ذهنیت بهره وری

سطح آگاهی و درک «اهمیت و مزایای بهره وری » در سطح بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و درخصوص نحوه سنجش و ردیابی بهره وری، مشاوره های لازم داده شود.

پنج پیشران بهره وری مالزی

1. تربیت نیروی کار آینده:

بازسازی نیروی کار با افزایش تعداد کارگران ماهر، سختگیری برای ورود کارگران کم توان و برآورده کردن خواسته های اقتصاد

آینده

2. راهبری دیجیتال سازی و نوآوری:

تقویت آمادگی بنگاه ها برای اتخاذ و بهره برداری مؤثر از فناوری و مزیت های دیجیتال مانند انقلاب چهارم صنعت؛

3. پاسخگوسازی صنعت برای بهره وری:

کاهش تکیه به یارانه های غیرضرور، ارتباط دادن حمایت های مالی و تلاش های آزادسازی با نتایج بهره وری و تقویت موقعیت صنعت در بخش هایی از زنجیره ارزش که ارزشا فزوده بیشتری ایجاد می کند.

4. استقرار اکوسیستم قوی:

بررسی محدودیت های نظارتی و ایجاد یک سیستم پاسخگویی قوی برای اطمینان از اجرای مؤثر نظارت.

5.  تأمین مکانیسم اجرایی قدرتمند:

گسترش و تثبیت فرهنگ بهره وری از طریق جنبش سراسری و راهبری «پاسخگو بودن در خصوص عملکرد بهره وری» از طریق حاکمیت مؤثر.

مرکز بهره وری مالزی

اسماعیل حبیبی شیره جینی/ معاون ساماندهی شبکه ملی بهره وری سازمان ملی بهره وری

اشتراک گذاری:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *